Elszámolási útmutató a kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználására

Tájékoztatjuk a  tisztelt Sportszervezetek, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult kézilabda sportszervezetek támogatása esetén – kivéve a jelenértéken legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programok vonatkozásában – a kapcsolódó dokumentumokban elérhető elszámolási útmutató ad tájékoztatást a kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználásának elszámolásáról.

Elszámolási táblázat a nem önerőként felhasznált és összeszámítással nem érintett támogatási szerződés alapján kapott kiegészítő

Könyvvizsgálói összesített adatlap – Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan

Elszámolási útmutató kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználására

(Forrás:MKSZ)