Get Adobe Flash player

Információ

Zala Megyei Kézilabda Szövetség

Cím: 8900 Zalaegerszeg Bíró Márton u. 37/A

Szövetségi fogadónap:
minden szerdán 15,00-18,00 óráig

Telefonos egyeztetés szükséges!

Tel.: +36-20-462-5750

e-mail: zalavb@gmail.com
zmksz01@gmail.com

Számlázási cím:
Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése
8900 Zalaegerszeg Bíró Márton u. 37/A
Számlaszám: OTP 11749008-20119980
Adószám: 19272777-2-20

2018/2019 Zala Megyei Női Kézilabda Bajnokság Versenykiírás

info1

1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Zala Megyei Kézilabda Szövetség szervezi és irányítja. A bajnokságot a Zala Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Zala Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége dönt írásbeli határozat formájában, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

2. A bajnokság célja: A kézilabda sport negyedik vonalába tartozó csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. Az elért eredmények alapján a bajnokság helyezettjeinek megállapítása, a feljutó csapatok eldöntése, a mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A bajnokság a sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül.

3. A bajnokság helye és ideje: A mérkőzéseket teremben kell lejátszani – ZMKSZ elnöksége engedélyezi a szabványtól eltérő kisseb pályákon való rendezést, lebonyolítást előzetes írásbeli kérés alapján(a kérelmet a nevezéssel együtt kell eljuttatni) – szabad vagy munkaszüneti napon. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés, a két csapat írásbeli megegyezése alapján. Az adott forduló összes mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani. Ettől való eltérést írásban kell kérvényezni a Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnökségétől, Vis Major esetén a Versenybizottság határozata az irányadó.

A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani TILOS!

A legkorábbi kezdési idő 10:00 óra – munkanapokon 17:00 óra – a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra, kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg.

Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra.

A bajnokság ideje: 2018. szeptember – 2019. május

A nevező csapatok létszáma dönti el. Erről a ZMKSZ elnöksége augusztus 24-ig határozatot fog hozni.

4. A bajnokság résztvevői:

A nevezési határidőig leadott érvényes nevezések alapján 6.1.1-nek megfelelően. Másik megyéből nevező csapatok esetén az érintett megye írásbeli hozzájárulása szükséges.

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése:

5.1. A bajnokság lebonyolítása:

Csapatok számától függetlenül ősz-tavasz 1-1 forduló .

2018

.szeptember : 30 (23)

október : 7 , 14 , 28 (21)

november : 11 , 18 , 25 ,

december : (2)

2019.

február : ( 24)

március :3 , 10 , (17) , 24 , 31

április : 7 , 14 , 28 ,

A zárójeles dátumok tartaléknapok !

( Felsőbb osztályban való indulás feltétele 18 mérkőzés lejátszása . Esetleges indulási szándék bejelentése írásban 2019.01.30. Ebben az esetben a ZMKSZ Versenybizottsága rájátszást ír ki május hónapra elnökségi határozat alapján 2019.február 15-ig )

Bajnokságból visszalépés:

Alapszakasz közben visszalépő vagy bármilyen ok miatt bajnokságból törölt csapat valamennyi mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni, addigi részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna.

5. 2. A helyezések eldöntése:

A helyezések eldöntése „ A kézilabdázás szabálykönyve ” Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint történik azzal az eltéréssel, hogy a 2. §. b, pontja az alábbiak szerint módosul:

– ha két vagy több csapatnak azonos a pontszáma, akkor az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i) döntik el.

-ha az egymás elleni pontszám azonos, akkor a gólkülönbség, utána a több lőtt gól dönti el (mini tabella az érintett csapatok között).

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés:

A 2018-2019. évi Zala Megyei Kézilabda Bajnokságban való indulásra nevezhet minden olyan sportszervezet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

6. 1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei:

6.1.1. Az a sportszervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Sportvállalkozásnak 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéb sportszervezetnek 30 napnál nem régebbi kivonatot kell bemutatnia.

6.1.2. A nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása /Stv. 32.§. (1)/ és e tényt a nevezési határidő bezárásáig a NAV által kiadott dokumentummal igazolja. Amennyiben a sportszervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, akkor erről a tényről a nevezési lap beküldésével egyidejűleg a sportszervezet hivatalos képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia. A Versenyalbizottság a sportszervezet által benyújtott okiratban szereplő tények hitelességét a NAV elektronikus adatbázisában ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a sportszervezet mégsem szerepel a NAV nyilvántartásában akkor a ZMKSZ Versenybizottsága által kiadott hiánypótlási felhívás alapján a sportszervezet köteles a NAV által kiadott dokumentumot csatolni.

A dokumentumokat az MKSZ rendszerébe fel kell , tölteni illetve a Nevezési lappal meg kell küldeni a ZMKSZ Versenybizottságának a zalavb@gmail.címre !!!

6.1.3. Ha a sportszervezet 6.1.2. bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a sportszervezetet a bajnokságból ki kell zárni.

6.1.4. Nem vehet részt a bajnokságban a 6.1.2. bekezdésben foglalt esetben túlmenően:

– Az a sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerint csőd-, vagy felszámolási eljárás van folyamatban.

– Az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az ügyészség a sportszervezet (sportegyesület) feloszlására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz.

– Az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolás indult.

6.1.5. Rendezte éves tagsági díját és ezt a befizetést igazoló bizonylat másolatával, azt igazolja.

6.1.6. A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKSZ minden szabályzatát és rendelkezéseit, valamint versenykiírását.

6. 2. Nevezési határidő:

A nevezési lapot (1. sz. melléklet) a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezetnek 2018. augusztus 25. 24:00 óráig kell az ZMKSZ Versenybizottságához eljuttatni e-mail formájában (zalavb@gmail.com)

A faxon küldött nevezés nem tekinthető érvényes dokumentumnak, az eredetit kell postán elküldeni, a ZMKSZ levelezési címére ( 8800 Nagykanizsa Munkás u. 2.).

Kétség vagy vita esetén a nevező sportszervezetnek kell bizonyítania, hogy nevezését a kijelölt határidőn belül a postán feladta.

6. 3. Hozzájárulási díj:

A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 30 000.-Ft, amelyet a nevezés elküldése után kiállított számla alapján kell befizetni a Zala Megyei Kézilabda Szövetség számlájára, aminek címe:

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése

OTP Bank 11749008-20119980

Bajnokság hozzájárulási díj” megjelöléssel.

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását. A befizetés igazolását e-mailben el kell küldeni a zalavb@gmail.com címre is. Késedelmes befizetés esetén a sportszervezet elveszti a Zala Megyei Kézilabda bajnokságban való részvételi lehetőségét, jogosultságát.

6. 4. Sorsolás:

A sorsolásra – külön értesítés szerint – a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében kerül sor a Versenyszabályok 9. szabály 5.§. előírtak figyelembe vételével.

6. 5. Mérkőzés bejelentés:

Az őszi idény mérkőzés bejelentési ideje: 2018. augusztus 30. 24:00

6.6.

Minden sportszervezet köteles a hivatalos dokumentumokat a Magyar Kézilabda Szövetség központi rendszerébe feltölteni .

7. Játékjogosultság, játékengedély:

Zala Megyei Kézilabda Szövetség által 2018-2019. bajnoki évben rendezett Zala Megyei Kézilabda Bajnokságban az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Kézilabda Igazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Zala Megyei Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül.

7.1. Kettős játékjogosultság, játékengedély

A 2018-2019. bajnoki évben a Zala Megyei Kézilabda Bajnokságban a következő személyek kaphatnak kettős játékengedélyt: NEM ENGEDÉLYEZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4

7.2 Junior csapatok nevezése esetén:

A bajnoki mérkőzéseken a nőknél 2005.január 1. vagy később született játékos szerepelhet, amennyiben a játékra jogosult sportszervezet tagja és ezt bejegyezték a Kézilabda Igazolványába.

7.3 A játékengedélyek kiadási díja: A játékengedély díja 300 Ft/fő, és 1.500 Ft/fő biztosítási díj, amely összeget Zala Megyei Kézilabda Szövetség számlájára kell befizetni számla megküldése után:

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése

OTP Bank 11749008-20119980

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően második játékengedélyt kér, annak díja szintén 300 Ft/fő.

Egy játékos a Nemzeti Bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt játékengedélyt (kivétel a jogutód nélkül megszűnő sportszervezet játékosa).

A Zala Megyei bajnokságban szereplő kézilabdázó a 2019.március 29-ig bezárólag kaphat játékengedélyt. Ezt követően a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága csak a kérelmet benyújtó sportszervezethez 2018. szeptember 14-ig leigazolt, de játékengedéllyel nem rendelkező játékos részére ad ki.

Felnőtt játékengedélyt csak a 2003.. december 31. előtt született nő kaphat.

A játékengedélyeket a sportoló kérelmére a Kézilabda Igazolványok, valamint a 2. számú melléklet szerinti adatlap leadása után adja ki a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a hivatalos szövetségi napján. A játékengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik, illetve ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri.

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség által kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenybizottság a sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek) két pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.

Külföldi játékosok szerepeltetésére az MKSZ NB/II Versenykiírása alkalmazandó.

Játékengedély kiadása 2019.03.10.-ig lehetséges.

7.4 Igazolványok, sportorvosi lapok kiadása:

A Zala Megyei Kézilabda Szövetség Igazolási – és Átigazolási Bizottsága csak abban az esetben ad ki 2018 – 2019. évre sportorvosi lapot, ha az előző évi leadásra került Tamás Tamás Úrnál, (akik rendelkeztek a 2017-2018. bajnoki évben játékengedéllyel).

Nyomtatási díj 100 Ft + Áfa/oldal.

Az új igazolásoknál, átigazolásoknál az MKSZ Igazolási és Átigazolási Szabályzata és az MKSZ által meghatározott ügyviteli díjak érvényesek.

8. Játékosok szerepeltetése:

Minden megyei felnőtt bajnoki mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető.

9. A csapatok díjazása:

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 20 fő.

10. Költségek:

A bajnokság éremdíjazását a szervező, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik. A vendégcsapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) terhelik.

11. Óvás, fellebbezés:

11. 1. Óvás:

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2.§-a tartalmazza.

Óvási díj: 50.000 Ft, mely összeget a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség számlájára kell „Óvás” megjelöléssel befizetni Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (OTP Bank 11749008-20119980 ). A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Az óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás szabálykönyve” című könyv Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint.

11. 2. Fellebbezés:

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál írásban, a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. A fellebbezést, a bajnokságot szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Elnökségéhez kell címezni.

Fellebbezési díj: 50.000.- (ötvenezer) Ft, mely összeget a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség számlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel befizetni:

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (OTP Bank 11749008-20119980)

A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát.

11. 3. Panasz:

A fellebbezés határozata ellen panasszal lehet élni a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságánál, írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. A panasz tétel díja: 75.000.- (hetvenötezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-00000000 számú egyszámlájára kell befizetni. A panaszhoz csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát.

12. Általános rendelkezések:

12. 1. Átjelentés:

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, átjelentését a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt.

A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A kérelemmel egyidejűleg 5000 Ft + ÁFA átjelentési díjat kell befizetni a rendező Zala Megyei Kézilabda Szövetség számlájára „Átjelentés” megjelöléssel:

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (OTP Bank 11749008-20119980)

A kiírt időpont előtt hét naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni.

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a kérelem nem fogadható el.

A benyújtott kérelemről a rendező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága dönt, és erről az érdekelteket írásban értesíti.

A bajnokság utolsó három fordulójában csak a ZMKSZ Elnöksége engedélyezheti a mérkőzések átjelentését!

12. 2. Fegyelmi eljárás:

A Zala Megyei Kézilabda Szövetség által szervezett bajnoki mérkőzéseken, az a játékos vagy hivatalos személy, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a mérkőzést követő hivatalos szövetségi napon köteles a fegyelmi tárgyaláson, a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága előtt megjelenni, a Kézilabda Igazolványával – ha edző, Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel.

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszíti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz.

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a szervező Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottságánál, s tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki mérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül.

A szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága ezen találkozó (k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi felelősségre vonást.

12. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr:

A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek írásban a szervező Zala megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságától, illetve a ZMKSZ Játékvezetői bizottságától a mérkőzést megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal , aki a szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen.

A szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, Fegyelmi Bizottsága indokolt esetben hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére.

12. 4. Utánpótlás csapat versenyeztetése:

Nem kötelező.

12. 5. Sportfelszerelés:

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető.

Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.

12. 6. Dopping, drog:

Az MKSZ NB/II versenykiírása alkalmazandó.

12. 7. Edzői működési engedély:

A Zala Megyei Kézilabda Szövetség által szervezett megyei osztályú mérkőzéseken csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2018-2019. bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (5/A. számú melléklet), vagy igazolják tanulmányaik elkezdését. Amelyik csapat két mérkőzésen nem teljesíti a kiírt feltételt, egy büntetőpont kerül levonásra a bajnoki megszerzett pontszámából és ezutáni minden második esetben újabb egy büntetőpont kerül levonásra .

Vis Major (pl.: betegség, baleset, stb.) a sportszervezet írásban kérvényezheti a Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnökségétől a Versenykiírás eme pontja alóli mentességét maximum öt mérkőzés erejéig.

Licenc nélküli személy esetén három hivatalos személy ülhet a kispadon.

12. 8. Ki nem állás, visszalépés:

A mérkőzésre ki nem állás vagy a Zala Megyei Kézilabda Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat „Költségtérítés” címen a rendező Zala Megyei Kézilabda Szövetség számlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni.

Ki nem állás díja:

– 50.000,- Ft első esetben,

– 70.000,- Ft második esetben,

– 90.000,- Ft harmadik és visszalépés esetén.

Ki nem állás esetén a befizetett összegből a kisorsolt ellenfelet illeti meg számlával igazolt költségtérítés.

Ki nem állás esetén a vétkes csapat megszerzett pontszámából mérkőzésenként 2 büntetőpont kerül levonásra.

Visszalépés esetén a már lejátszott eredmények törlésre kerülnek.

12. 9. Egyebek:

A 2018-2019. bajnoki évtől megyei bajnokság mérkőzései kizárólag teremben rendezhetők meg.

Két fő megkülönböztethető rendező foglalkoztatása kötelező (mellény, karszalag, kitűző)

Elsősegélydoboz kötelező.

Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló szerepelhet.

Minden megyei osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani az MKSZ által kiadott„16 fős KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Internetről, egyéb helyről nyomtatott jegyzőkönyv nem elfogadott.

Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés játékvezetője kapja és továbbítja azt -24 órán belül – szervező Zala Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsághoz.

Minden mérkőzésre a hazai csapat köteles jegyzőkönyvvezetőt biztosítani, akit megfelelő módon megtanított a versenyjegyzőkönyv vezetésére, mert a hibásan kitöltött jegyzőkönyvből eredő költségek a rendező csapatot terheli ( esetleges újrajátszás stb… )

A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni.

Az IHF új játékszabályai közül a sérült játékosra vonatkozó nem kerül bevezetésre.

Egy csapat mérkőzésenként három alkalommal kérhet időt a hatályos játékszabályok alkalmazásával.

– azok a sportszervezetek, akik második csapatot indítanak, külön névszerinti nevezési lapot kell benyújtani a megyei bajnokságba és az azon szereplő játékosok csak játékjogosultak.

-A rendező sportszervezet felelőssége mindaddig fenn áll, amíg a vendégcsapat és a játékvezetők a közigazgatási határokon belül tartózkodnak

– Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben levő „A kézilabdázás szabálykönyve” rendelkezik.

– A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett sportszervezetek is felelősek.

– Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt.

– A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.

13. Mérkőzés Rendezési Előírások:

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Zala Megyei Kézilabda Szövetség 2019 ® Facebook: Zala Megyei Kézilabda Szövetség

2019. április
H K S C P S V
« márc    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930